Solucionario matemĂĄticas 1 bachillerato barcanova

solucionario-matematicas-1-bachillerato-barcanova

Este libro de barcanova es una editorial en idioma catalĂĄn donde se da esta asignatura en este idioma, para aprender y bajarte todo sigue leyendo y consigue el libro de mates para primero de bachillerato

Solucionario matemĂĄticas 1 bachillerato barcanova Descargar en pdf

Si buscas conseguir este solucionario asi como descargar diferentes ejercicios, hemos recopilado las mejores opciones abajo, pero dependiendo por el tema que vayas vas a tener que elegir uno u otro, a continuaciĂłn te dejo el temario:

Indice y temas de Matematiques barcanova

Bloc 1: Aritmètica i Àlgebra

UNITAT 1. NOMBRES REALS I NOMBRES COMPLEXOS

 • Nombres reals. La recta real
 • Intervals.
 • Valor absolut d’un nombre real
 • Logaritmes. Propietats.
 • Els nombres complexos. RepresentaciĂł grĂ fica.
 • Operacions amb nombres complexos en forma binòmica

UNITAT 2. SUCCESSIONS

 • Concepte de successiĂł
 • Algunes successions importants
 • LĂ­mit d’una successiĂł
 • Progressions aritmètiques. Terme general i suma
 • Progressions geomètriques. Terme general i suma.
 • Interès compost

UNITAT 3. POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

 • Polinomis. Operacions.
 • Valor numèric d’un polinomi. Arrel d’un polinomis.
 • Divisibilitat de polinomis.
 • Teorema del residu
 • FactoritzaciĂł de polinomis
 • Fraccions algebraiques
 • Equacions racionals

Bloc 2: Trigonometria

 UNITAT 4. RESOLUCIÓ DE TRIANGLES

 • Raons trigonomètriques d’un angle agut
 • Raons trigonomètriques amb calculadora
 • RelaciĂł entre les raons trigonomètriques
 • Les raons trigonomètriques de 30Âş, 45Âş i 60Âş
 • ResoluciĂł de triangles rectangles
 • Raons trigonomètriques d’angles qualssevol. ReducciĂł al primer quadrant.
 • Teorema del sinus i del cosinus
 • ResoluciĂł de triangles qualssevol

UNITAT 5. FUNCIONS I FÓRMULES TRIGONOMÈTRIQUES

 • Una nova unitat per mesurar angles: el radian
 • Funcions trigonomètriques o circulars: la funciĂł sinus, cosinus i tangent
 • FĂłrmules trigonomètriques
 • Equacions trigonomètriques

Bloc 3: Geometria analĂ­tica plana

UNITAT 6. VECTORS

 • Els vectors
 • Components d’un vector
 • Operacions amb vectors. CombinaciĂł lineal de vectors
 • Producte escarar de dos vectors

UNITAT 7. GEOMETRIA ANALÍTICA. PROBLEMES AFINS I MÈTRICS

 • Sistema de referència en el pla
 • Algunes aplicacions dels vectors
 • Equacions paramètriques i implĂ­cites d’una recta. EquaciĂł explĂ­cita i contĂ­nua.
 • Angle de dues rectes
 • Posicions relatives de dues rectes
 • CĂ lcul de distĂ ncies

UNITAT 8. LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES

 • Llocs geomètrics
 • Estudi de la circumferència
 • Les còniques com a llocs geomètrics
 • Estudi la l’el¡lipse
 • Estudi de la hipèrbola
 • Estudi de la parĂ bola

Bloc 4: AnĂ lisi

UNITAT 9. FUNCIONS ELEMENTALS

 • Concepte de funciĂł
 • Domini de definiciĂł d’una funciĂł
 • Funcions lineals i quadrĂ tiques
 • Algunes transformacions de funcions
 • Funcions de proporcionalitat inversa
 • Funcions radicals
 • Funcions definides a trossos
 • Valor absolut d’una funciĂł
 • ComposiciĂł de funcions
 • FunciĂł inversa d’una altra
 • Les funcions exponencials
 • Les funcions logarĂ­tmiques
 • Les funcions arc

UNITAT 10. LÍMITS DE FUNCIONS I CONTINUÏTAT

 • VisiĂł intuĂŻtiva de la continuĂŻtat. Tipus de discontinuĂŻtat
 • LĂ­mit d’una funciĂł en un punt
 • CĂ lcul de lĂ­mit d’una funciĂł en un punt
 • Comportament d’una funciĂł quan x tendeix a mĂŠs infinit
 • CĂ lcul de lĂ­mits quan x tendeix a mĂŠs infinit
 • Branques infinites. AsĂ­mptotes
 • Comportament d’una funciĂł quan x tendeix a menys infinit
 • RepresentaciĂł de funcions polinòmiques i racionals a partir de l’estudi del seu domini, asĂ­mptotes i punts de tall amb els eixos

Libro de soluciones 1 bachillerato barcanova en PDF (solo si corresponde)

Haz click para abrir el PDF en versiĂłn online
 • https://padlet.com/matescaminas/apuntsprimerbatxilleratcientific
 • https://helpmeeps.files.wordpress.com/2016/02/solucionari-llibre-1bat-cientc3adfic-i-tecnolc3b2gic.pdf
 • http://xtec.cat/iesllica/mates/www/cat_sol_2_1_1.pdf

DescripciĂłn y detalles del libro:

 • Asignatura: matemĂĄticas
 • Tapa blanda : 432 pĂĄginas
 • ISBN-10 : 844894027X
 • ISBN-13 : 978-8448940270
 • Editorial : Grupo Anaya EducaciĂłn (5 julio 2016) que pertenece a Barcanova.
 • Idioma: : CatalĂĄn

 

Comprar Libro en Amazon de matemĂĄticas barcanova

No products found.

No products found.

 

Libros con las soluciones de primero de bachillerato  
Biologia y Geologia 1 Bachillerato SantillanaFilosofia 1 Bachillerato SantillanaLengua y Literatura 1 Bachillerato Santillana
BiologĂ­a y GeologĂ­a 1 Bachillerato SM SAVIA
Fisica y Quimica 1 Bachillerato Mc Graw HillMATEMÁTICAS 1 BACHILLERATO
Cultura Cientifica 1 Bachillerato SantillanaFisica y Quimica 1 Bachillerato SantillanaMatematicas 1 Bachillerato Anaya
Dibujo Tecnico 1 Bachillerato SM SAVIAFĂ­sica y QuĂ­mica 1 Bachillerato SM SAVIAMatematicas 1 Bachillerato Oxford
EconomĂ­a 1 Bachillerato Mc Graw HillLengua Castellana y Literatura 1 Bachillerato SM SAVIAMatematicas 1 Bachillerato Santillana
EconomĂ­a 1 Bachillerato SM SAVIAMatemĂĄticas 1 Bachillerato SM SAVIASolucionario matemĂĄticas 1 bachillerato barcanova
Solucionario matemĂĄticas 1 bachillerato bruĂąoSolucionario matemĂĄticas 1 bachillerato edelvivesSolucionario MatemĂĄticas 1 bachillerato editex
Solucionario Física y Química 1 Bachillerato AnayaSolucionario Física y Química 1 Bachillerato EDEBÉSolucionario biologia y geologia 1 bachillerato oxford